Publicaties

Publicaties

Kracht van passend leidinggeven

Kracht van passend leidinggeven. Van aanpak arbeidsverzuim naar personeelszorg bij de Nationale Politie

Hoog en langdurig verzuim is een hardnekkig probleem voor de Nederlandse politie. Uit diverse studies is bekend dat het versterken van de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden essentieel is voor het verminderen van verzuim (zie ook Kracht van mensen, 2015). Dit onderzoek bouwt hierop verder. Het fundament van dit onderzoek zijn gesprekken met ruim 30 leidinggegeven over hun visie op en ervaringen met verzuim.

Leni Beukema, Ivo Kuijpers en Tim Knaapen (2020)

Stilzitten is niets voor mij:

ervaringen van mensen met een beperking met (duurzaam) werk.

Dit boek bevat de verslagen van de gesprekken die we in de afgelopen twee jaar hebben gevoerd met mensen met een beperking uit de regio Haaglanden. Het zijn openhartige gesprekken, vooral over werk en over het belang en de betekenis van werk.

Leni Beukema, & Ivo Kuijpers (2018).

Leni Beukema & Ivo Kuijpers (2019). Kanttekeningen bij vijf jaar experimenteren met de Participatiewet. In H. Rodenburg (Ed.), Werk aan de Winkel: Goede dienstverlening voor iedereen zonder werk (pp. 77-95). Stichting Wetenschappelijk Bureau Groen Links

Leni Beukema & Ivo Kuijpers (2016). Toekomst voor de cao – cao van de toekomst (deel 2). Socialisme en democratie: maandschrift, 73(4), 57-66.

Leni Beukema (2016). Kracht van mensen bij langdurig ziekteverzuim. Tijdschrift voor HRM, 2016(1).

Leni Beukema, (2016). Ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen en bijbehorende medezeggenschap van werkenden: enkele denklijnen. In W. Eshuis (Ed.), De toekomst van (mede)zeggenschap en corporate governance (Vol. 13, pp. 53-58). Amsterdam: De Burcht. https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/publicaties

Ivo Kuijpers (2016), Vier kanttekeningen bij de discussie over flexibilisering, in: P.de Beer (Ed.), Onzeker werk. Achtergronden, gevolgen en strategie ten aanzien van flexibel werk, (Vol 14. Pp. 35-42). Amsterdam De Burcht. https://www.deburcht.nl/wetenschappelijk-bureau/publicaties

Leni Beukema, Ivo Kuijpers & Kick van der Pol (2014), Nieuwe verbintenissen. Contouren van een ander meerstromenland, Driebergen/ Utrecht

Leni Beukema & Ivo Kuijpers (2011), Op tijd beginnen. Partnerschappen in het groen, Utrecht; Locus

Leni Beukema, Ivo Kuijpers & Kick van der Pol (2010), Ontvoogde verhoudingen, kracht van mensen, Driebergen/ Utrecht

Leni Beukema & Piet Leenders (2008), Sturen op betrokkenheid; sociaal beleid als conditie voor duurzame financiële houdbaarheid. In: Martin Heekelaar, Yolanda van Empel, Op het doel af Essays over sturing van een sociale dienst, Divosa, Utrecht

Piet Leenders & Ivo Kuijpers (2006), Nederland ontwikkelland. Investeren in ontwikkeling is sociaal beleid van de toekomst: bouw een burgerpolis, De Volkskrant, 6 juli

Piet Leenders & Ivo Kuijpers, Felix Rottenberg (2005), Sociale Zekerheid als Investering, manifest, De Balie, Amsterdam

Piet Leenders (2004), En ze werkten nog lang en gelukkig, In: Peter Sep & Marga Verheije (red.) Groot en klein verzet. Temporele ordening in Nederland, De Balie, Amsterdam

Piet Leenders & Leni Beukema (2002), De vakbeweging is twee keer failliet, De Volkskrant, 15 november

Leni Beukema & Anneke van der Vlist, (2001) , Zoals het klokje thuis tikt… Vraaggericht organiseren in de ouderenzorg, Jan van Arkel, Utrecht

Ivo Kuijpers & Piet Leenders (2001),  De Wegwerkplek, Tien jaar rondjes rond de WAO, De Balie, Amsterdam

Piet Leenders (2001), Podium van de sociale zekerheid. Tica en Lisv: Veranderen in beweging, LISV, Amterdam

Ivo Kuijpers, Piet Leenders en Kees Vendrik (1999),  Een gebouw zonder plan, Over de privatisering van de sociale zekerheid De Balie, Amsterdam

Piet Leenders (1997), Het poldermodel. Bé van der Weg, een vakbondsleven,FNV, Utrecht

Piet Leenders (1996), De andere kant van het werkgelegenheidsbeleid. In: Stella Braam, Pieter Hilhorst, Piet Leenders, Sociale Speigel. Reflecties op het armoedebeleid in Nederland, Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam

Piet Leenders (1989), Als U het wilt, ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Algemene centrale van Overheidspersoneel, De Swart, Den Haag

Piet Leenders & Pim van den Bos (1987), Een meneer in Amerika. Herinneringen aan 14 jaar ondernemingsraadswerk bij Ford-Nederland, Anthos, Baarn