Over ons

Over ons

Leni Beukema

De Onderlinge is voor mij een plek waar ik met goede vrienden en aardige mensen kan werken aan zaken die er voor mij toe doen: Hoe kun je de kracht van mensen versterken? Wat zijn openingen om discussie te voeren over een samenleving die mensen insluit in plaats van uitsluit? Wat zijn manieren om die toekomst dichterbij te brengen? Hoe kunnen we praktijken maken waar dat gebeurt? 

Als algemeen sociale wetenschapper en handelingsonderzoeker ligt mijn kennis en ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen, in het bijzonder op het gebied van arbeid, management en organisatie. Ik heb in de loop der jaren op vele plekken onderzoek gedaan, de laatste tijd als lector Duurzaam HRM vooral gefocust op de positie van mensen met een arbeidsbeperking. 

Ivo Kuijpers

De Onderlinge is een bijzondere coƶperatie waarin we gezamenlijk werken aan wat we trage vraagstukken zijn gaan noemen: hoe organiseer je meer inclusie in arbeidsorganisaties maar ook breder in de samenleving? Hoe organiseer je een samenleving die bescherming combineert met investeren in de kracht van mensen. Het bijzondere is de combinatie van denken en doen. 

Als onderzoeker en adviseur werk ik sinds 1996 aan vraagstukken op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. Als historicus ook met aandacht voor de tijdgebondenheid van deze vraagstukken. De laatste jaren is mijn aandacht vooral gericht op mensen met een beperking en de problematiek van flexibilisering en kwetsbare arbeidsrelaties. 

Tim Knaapen

Ik studeer Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds het onderzoek “Kracht van passend leidinggeven” ben ik als mede-onderzoeker betrokken bij De OnderlingeMet een gezonde dosis ironie en bescheidenheid ten aanzien van de waarde van mijn eigen oordeel, probeer ik zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillende perspectieven rondom een vraagstuk. De Onderlinge biedt mij een optimale combinatie van theorie en praktijk, en de mogelijkheid om bij te dragen aan het sociaal-maatschappelijke debat.

Piet Leenders >