Welkom op de site van de Onderlinge

De Onderlinge is een coöperatie, ontstaan uit een denktank over de vernieuwing van de sociale zekerheid die in 2002 is opgericht (De Baliegroep). Onze ambitie is het maatschappelijk debat over vernieuwing van de organisatie van de arbeid, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid te blijven aanjagen. Naast debat gaat het ook om onderzoek naar en het ondersteunen van vernieuwende praktijken en daarvan leren voor nieuwe (beleids)thema’s. Kortom: denken en doen.

Zie voor een overzicht van onze werkzaamheden:

‘Werknemers zijn idealiter zelfstandig en onafhankelijk, om van daaruit op te komen voor zichzelf en bij te dragen aan het grotere geheel’

Hilda Verwey-Jonker

Publicaties

Kracht van passend leidinggeven

Kracht van passend leidinggeven. Van aanpak arbeidsverzuim naar personeelszorg bij de Nationale Politie

Hoog en langdurig verzuim is een hardnekkig probleem voor de Nederlandse politie. Uit diverse studies is bekend dat het versterken van de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden essentieel is voor het verminderen van verzuim (zie ook Kracht van mensen, 2015). Dit onderzoek bouwt hierop verder. Het fundament van dit onderzoek zijn gesprekken met ruim 30 leidinggegeven over hun visie op en ervaringen met verzuim.

Leni Beukema, Ivo Kuijpers en Tim Knaapen (2020)

Stilzitten is niets voor mij:

ervaringen van mensen met een beperking met (duurzaam) werk.

Dit boek bevat de verslagen van de gesprekken die we in de afgelopen twee jaar hebben gevoerd met mensen met een beperking uit de regio Haaglanden. Het zijn openhartige gesprekken, vooral over werk en over het belang en de betekenis van werk.

Leni Beukema, & Ivo Kuijpers (2018).

Meer publicaties >

Wie zijn wij?

Leni Beukema

Als algemeen sociale wetenschapper en handelingsonderzoeker ligt mijn kennis en ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen, in het bijzonder op het gebied van arbeid, management en organisatie.

Ivo Kuijpers

Als onderzoeker en adviseur werk ik sinds 1996 aan vraagstukken op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. Als historicus ook met aandacht voor de tijdgebondenheid van deze vraagstukken.

Tim Knaapen

Met een gezonde dosis ironie en bescheidenheid ten aanzien van de waarde van mijn eigen oordeel, probeer ik zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillende perspectieven rondom een vraagstuk.

over ons >